Activitat

de 10 a 14 h

III Jornades d’Innovació i Difusió Cultural

Actualment estem immersos en una transformació cultural que obeeix a la praxi que afecta tots els agents culturals i que implica un canvi progressiu en l’enfocament conceptual de gèneres i formats, metodologies de treball, processos de representació i estils de producció i postproducció. Tres àmbits entrellaçats permeten definir amb certa simplicitat l’horitzó en què es desplega una nova cultura:


1. La influència de les tecnologies digitals col·laboratives i la filosofia 2.0 replantegen els processos de concepció, producció, representació i arxiu de les activitats culturals.

2. La progressiva virtualització dels centres i museus és un procés que no es pot aturar i que implica una profunda reflexió sobre multiplataformes, convergència multimèdia, exposicions virtuals i metaexposicions.

3. Torna la materialitat, la reivindicació dels processos artesanals, una nova presencialitat i tots els efectes i les paradoxes resultants del vector postdigital.


Aquesta triangulació permet comprendre millor com la unitat entre allò físic i allò virtual comença a ser indissoluble i per què la gran demanda de participació pot convertir-se en un procés col·lectiu que va de la contribució a la cocreació. Cadascun dels estadis o vectors de la nova trinitat cultural pot conduir a les discussions més bizantines, però a la vegada és una activació radical d’un procés de canvi que no ha fet més que començar. Aquesta jornada vol cartografiar aquest canvi de paradigma, profunditzant en cadascun dels eixos plantejats per intentar comprendre millor aquest nou context, complex, obert i mutant.

 

Programa


10.00 h // Mapejant el canvi. Introducció a càrrec de Juan Insua
(cap de projectes del CCCB LAB)

Un balanç del primer any de vida del CCCB LAB permet algunes reflexions de fons sobre els canvis que tenen lloc a l’àmbit cultural. El panorama és suficientment ric i complex com per extraure conclusions precipitades, però una visió de conjunt potser ajudi a situar amb més claredat els reptes a què ens enfrontem. La ponència s’estructura en cinc apartats: 1) què significa innovar? 2) la crida a la participació 3) creació de xarxes distribuïdes 4) els escenaris virtuals 5) un nou horitzó.

http://www.cccb.org/lab

 

10.45 h // Curadoria, xarxes i participació. Beryl Graham

Els artistes han encapçalat la utilització dels social media i de les xarxes socials per crear noves maneres de treball artístic que inclouen: l’autodistribució, participació massiva i col•laboració. Maneres en què l’audiència pot convertir-se no només en participant, sinó també en comissària, tot plantejant nous reptes i oportunitats per als gestors i les institucions culturals.

http://www.berylgraham.com

 

11.45 h // PAUSA

 

12.00 h // Emergència, art i vida artificial. Joan Soler-Adillon (UPF)

En un context en què conceptes com complexitat, processos dinàmics i fenòmens emergents s’utilitzen molt àmpliament, es fa necessari fer una genealogia del concepte d’emergència i posar-lo en context en el mitjà interactiu. Per fer-ho, es farà un breu recorregut per la història i els usos del concepte i per algunes de les peces més significatives de l’A-Life art.

http://joan.cat/

 

13.00 h // Subjectivitats virtuals i realitat augmentada. Roc Parés (UPF)

Les noves tecnologies digitals de la informació i de la comunicació (TIC) comencen a confegir el mitjà interactiu. Dins d’aquest, els humans desenvolupem noves competències culturals que, més enllà de la lectoescriptura, ens han de permetre eixamplar el camp de l'experiència. En aquesta sessió ens ocuparem dels conceptes de "subjectivitat virtual" i "realitat augmentada" per endinsar-nos en les propietats específiques del mitjà interactiu, més enllà de les metàfores imperants del llibre i del museu.

http://www.dtic.upf.edu/~rpares/