Activitat

II Jornada Difusió Cultural i World Wide Web: Usabilitat i experiència d’usuari

Les Jornades sobre Difusió Cultural i World Wide Web es proposen com una plataforma d'intercanvi d'idees i de debat per als professionals i estudiosos de la Mediació i la Difusió Cultural que duen a terme la seva tasca principalment en el context digital, típicament, a través de la concepció, el disseny i el manteniment d'espais web i entorns virtuals vinculats amb el coneixement, l'art i la cultura.

En aquesta edició, la Jornada se centrarà en la usabilitat dels entorns digitals i en noves propostes per millorar l'experiència dels usuaris des de diverses perspectives: emocional, artística, tecnològica, etc.

Públic: Les Jornades estan adreçades a professionals, investigadors i estudiosos de la museologia, la museografia, la comunicació i la difusió del patrimoni cultural i la gestió cultural.

 

Programa


09.30 - 09.45 h. Presentació i benvinguda
Mar Padilla. CCCB

09.45 - 10.30 h. Característiques de la interacció en difusió cultural
Ignasi Ribas. UPF

10.30 - 10.45 h. Pausa cafè

10.45 - 11.30 h. Investigació i innovació en l'àmbit cultural
Juan Insua. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

11.30 - 12.15 h. Agitació 2.0 (Eines de provocació i promoció de continguts web en institucions culturals al web 2.0) Juan Carlos Cordero.
Enfasystem

12.15 - 13.00 h. L'Experiència de la Interacció de Cos Sencer
Narcís Parés. UPF

13.00 - 13.30 h. Taula rodona i debat amb intervenció de públic i ponents

Relatora i moderadora: Montserrat Sebastià. UB