Activitat

Dijous 24 Març, 20:30

Ian McEwan i Jorge Wagensberg

Anticipar i crear

La gran part de les novel·les mencionen en la seva primera frase l'espai, el temps o ambdues coses alhora. I, curiosament, el temps se cita en alguna de les seves dues accepcions: el paràmetre que utilitzem per a medir la velocitat del canvi o el temps com a al·lusió al clima. I quan aquestes cites no es produeixen, aleshores fa la sensació que l'autor és clarament conscient de la norma i que vol escapar-se explícitament de la mateixa. És només un tic relacionat amb les ganes d'ambdós, l'autor i el lector, per a enquadrar i enfocar bé les coses des del principi? És el primer enfrontament contra les forces de la incertesa? El cervell és un òrgan que emergeix de l'evolució per a anticipar-se. És un òrgan essencial per a controlar la mobilitat i afavorir la supervivència. No obstant, ha anat trobant moltes altres funcions i la creativitat és potser la més important...

Ian McEwan parla sobre "Solar"