Activitat

Dimarts 31 Març, 19:00

I+C+i. Llibertat, igualtat i P2P.

Amb Michel Bauwens, Ismael Peña i Olivier Schulbaum

 

Retransmissió en streaming de la sessió a Open Server de Platoniq (http://openserver.cccb.org/).   

 

Les xarxes d'intercanvi d'arxius Peer to peer -P2P (d'igual a igual) sobrepassen l'ús que majoritàriament es fa actualment d'aquesta tecnologia: l'intercanvi de música i pel·lícules. La seva essència està basada en el poder compartit i l'accés distribuït als recursos, en un disseny participatiu dels processos socials en què no s'exclou ningú. Tot apunta que, en un futur proper, exportar el model P2P als espais no digitals es convertirà en la lògica central de la nostra societat. Estem preparats per produir cultura d'igual a igual i crear valor comú? Podem reclamar un govern entre iguals i ser capaços d'autogestionar-nos? Podrem sostenir la propietat entre iguals i defensar el valor comú enfront de l'apropiació privada?

Una sessió coordinada per Platoniq.net


Més informació a:


http://www.ictlogy.net
http://www.platoniq.net
http://www.bankofcommons.net
http://www.p2pfoundation.net