Activitat

Dimecres 03 Juny, 19:00

I+C+i. Bricolatge, significació i propietat intel·lectual

Amb David de Ugarte

Tant des de la crítica d'art com des de la teoria econòmica, el desenvolupament dels conceptes de postproducció i bricolatge estan portant cap a una crítica radical de la propietat intel·lectual. La generació de significat i la creació de valor resulten, en aquesta convergència de mirades, dues dimensions del mateix procés social. No és casualitat que aquest encreuament es produeixi precisament en aquests anys: un canvi profund en l'estructura social de la comunicació, en la topologia de les xarxes socials, està generant noves pràctiques massives i distribuïdes que posen en qüestió les mateixes bases del món descentralitzat on van néixer els vells conceptes sobre innovació i la seva suposada necessitat de protecció.