Activitat

Dijous 23, 19.30h, i diumenge 26, 13.25h.

Herzog and the Monsters

Lesley Barnes, Estats Units, 2006, 4’, SD.

Animació que Lesley Barnes va realitzar a la Glasgow School of Art i que va musicalitzar Al Paxton (Metronome). Explica la història de Herzog, una noia que viu amb una àvia que té tota la col·lecció de llibres de Penguin a casa seva però que no deixa que Herzog els llegeixi. Una altra Alícia en el país de les seves més personals meravelles.