Activitat

De 17h a 22h

Habitació 1418

«Let’s play», a càrrec de Les Salonnières

El cos és un element de socialització, un lloc des d'on construïm la nostra identitat. Aquest és un mitjà amb el qual incorporem normes, hàbits i moviments que ens domestiquen i que regeixen la representació del nostre gènere, el nostre l'estatus social, la nostra nacionalitat i el nostre comportament. Com creem aquesta narració? Condiciona la moda els nostres moviments? Ens són propis els nostres gestos?

A càrrec de Les Salonnières