Activitat

De 17h a 22h

Habitació 1418

«Inputs and outputs», taller d'Arduino a cŕrrec de Fab Lab BCN

Amb uns coneixements molt bàsics de programació, la plataforma Arduino permet, mitjançant tot tipus de sensors, llegir dades del nostre ambient, com ara la temperatura o la lluminositat, i utilitzar-les per controlar motors, llums o el nostre propi ordinador.