Activitat

Diumenge 29 Juny, 18:00

Grafisme subversiu: Doma

Entendre la societat com un gran laboratori permet detectar la seva reacció enfront de diferents estímuls. La violència, els mitjans massius de comunicació, la manipulació d'informació, les megacorporacions, la tecnologia, etc., generen pol·lució audiovisual i un dens caos informatiu. Doma intenta intervenir en aquests canals d'informació emprant irònicament els mateixos elements i codis del sistema... Es busca un canvi en el procés perceptiu, per al qual s'ofereixen nous punts de vista. El procés: Encreuament d'idees. Acció-Reacció.

Durada: 60'
doma // grup // art guerrilla // agitació audiovisual // lloc d'experimentació // diferents formats i mitjans // sí // gràfica - vídeo - so //// 1998 // buenos aires // argentina