Activitat

matí i tarda

Governs locals i polítiques d’habitatge. Reptes en temps de crisi

La finalitat d’aquest curs és fer una diagnosi i una revisió crítica de l’estat actual de les polítiques locals d’habitatge i apuntar idees, paradigmes, reptes i tendències de cara al nou cicle polític i de gestió local. Els objectius específics són:

- Analitzar teòricament i pràcticament el desenvolupament de les polítiques locals d’habitatge (municipal i metropolità).

- Oferir una visió comparada de l’encaix de l’escala local en els diferents sistemes europeus d’habitatge,

- Aprofundir en la relació de la política local d’habitatge amb altres camps com, per exemple, amb el planejament urbà, l’economia o la sostenibilitat social.

- Debatre sobre la nova agenda local en matèria de política d’habitatge en l’actual context de crisi.

 

Participants

Direcció:
Joaquim Brugué, catedràtic del Departament de Ciència Política de la UAB i director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques
Jordi Bosch, doctor en Arquitectura (UPC) i responsable de la remodelació de barris del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

Coordinació:
Roser Plandiura, cap de l’Oficina de Promoció i Gestió d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats. Diputació de Barcelona

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Enllaços
web CUIMPB-Ernest Lluch

Crèdits

Organitza
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch
Altres crèdits:

Patrocini: Diputació de Barcelona