Activitat

De les 9:00 a les 17:00 h

Govern local i desenvolupament estatutari

Els nous estatuts d'autonomia recullen, per primera vegada, una regulació substantiva dels governs locals i modifiquen el repartiment de competències sobre règim local entre l'Estat i les Comunitats Autònomes.

 

L'objectiu d'aquest curs, coordinat pels professors Tomàs Font i Ferran Torres, és obrir un ampli procés d'estudi i reflexió sobre com ha de fer-se el desplegament normatiu dels nous estatuts d'autonomia en la matèria de règim local, amb l'anàlisi de temes importants com l'organització territorial, les competències locals, l'organització i el règim jurídic dels governs locals, la participació, la representació i la consulta de les entitats locals en els temes que els afecten o el finançament local.

Participants:

Francisco Caamaño Domínguez. Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes
Manuel Zafra Víctor. Director general de Administración Local de la Consejería de Gobernación. Junta de Andalucía.
Enric Argullol Murgadas. Catedràtic de Dret Administratiu. UPF
Joaquin Tornos Mas. Catedràtic de Dret Administratiu. UB
José Antonio García-Trevijano Garnica. Catedràtic de Dret Administratiu. Universidad Complutense de Madrid
Maite Vilalta i Ferrer. Professora titular d'Hisenda Pública. UB
Manuel Medina Guerrero. Professor titular de Dret Institucional. Universidad de Sevilla
Luciano Vandelli. Professor de Dret Administratiu. Universitat de Bologna
Marc Vilalta i Reixach. Departament de Dret Administratiu. Institut de Dret Públic. UBParticipants

Director del curs: Tomàs Font i Llobet. Catedràtic de Dret Administratiu. Institut de Dret Públic, UB; Ferran Torres Cobas. Vicesecretari General de la Diputació de Barcelona

 

 

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Enllaços
Web CUIMPB-Centre Ernest Lluch