Activitat

matí i tarda

Govern local: crisi o renovació?

Els governs locals sortits de les eleccions del passat mes de maig han de realitzar la seva activitat en un context marcat per la crisi i per la necessitat de renovació. Aquest curs aborda, precisament, l'anàlisi dels principals reptes plantejats avui en el món local. El curs s'estructura al voltant de tres eixos, amb atenció, d'entrada, a la posició que s'ha d'assignar a les entitats locals en el procés emprès de reorganització territorial. Les ponències s'ocuparan especialment de revisar el sistema de competències locals i el debat recent sobre les diputacions provincials, allargant la vista a altres models comparats. El segon dels eixos indicats s'atura en la relació dels municipis amb la ciutadania, per examinar els mecanismes de transparència administrativa i de lluita contra el soroll. I, finalment, el tercer gira al voltant de la crisi econòmica i la seva incidència en els governs locals. Des d'aquesta perspectiva s'estudiarà el seu impacte en la contractació local i en els serveis públics locals, així com els mecanismes d'assistència econòmica als municipis. Per acabar, el curs s'endinsarà en les perspectives de reforma de la normativa reguladora dels governs locals.

Participants

Direcció:
Tomàs Font, catedràtic de Dret Administratiu. Universitat de Barcelona. President de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya
Petra Mahíllo, secretària general de la Diputació de Barcelona

Coordinació:
Alfredo Galán, professor titular de Dret Administratiu.Universitat de Barcelona
José Luís Martínez-Alonso, professor associat de Dret Constitucional i Ciència Política. Universitat de Barcelona. Director de Serveis de la Secretaria de la Diputació de Barcelona

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Espai CCCB
Mirador
Enllaços
web CUIMPB-Ernest Lluch

Crèdits

Organitza
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch
Altres crèdits:

Patrocini: Diputació de Barcelona