Activitat

Dimarts 21 Juny, 19:30

Georges Corm

Les revolucions ŕrabs: canvis a la geopolítica de la Mediterrŕnia

Les situacions revolucionàries i contrarevolucionàries en el món àrab obren un període de canvis clau en els equilibris geopolítics de la Mediterrània i el Pròxim Orient. És massa aviat per preveure el sentit i l’amplitud d’aquests canvis o bé és possible esbossar els escenaris de futur? Els canvis s’aturaran a Tunísia i Egipte o s’estendran a altres països? En aquesta conferència Georges Corm reflexionarà sobre l’abast dels canvis polítics i socioeconòmics en els països àrabs al llarg dels propers anys i la seva influència en la situació geopolítica de la regió, especialment en les relacions entre les dues ribes de la Mediterrània i en el paper d’Israel, els Estats Units i l’Iran.