Activitat

Dimecres 30 Octubre, 19:30h

Franco Farinelli

La fi del Nou Món i l’inici del nostre: el retorn de la geografia

Conferència amb motiu de la presentació del llibre Franco Farinelli. Del mapa al laberinto, de Bernat Lladó (col. Espacios críticos, vol. 5, Icaria Editorial, 2013)

La geografia és el saber arquetípic de la cultura occidental. Amb el seu afany per representar el món, per dibuixar sobre un pla el globus terrestre, els geògrafs posaren les bases del coneixement científic modern. Amb la projecció cartogràfica i el sistema de coordenades, inventaren l’espai, és a dir, la Mesura Universal. Amb aquesta va sorgir no sols una nova experiència del territori, sinó també una nova manera d’organitzar-lo: els Estats moderns. Amb la globalització, però, l’experiència i l’organització del territori modern semblen haver arribat al seu final. El funcionament del món no es correspon amb la lògica del mapa. Per sortir d’aquesta lògica, Farinelli ens proposa vèncer la por al laberint, l’única representació plana possible del globus terrestre. Només dins del laberint podrem comprendre la geografia d’avui i el món d’avui (la xarxa, el virtual, el paisatge, el globus). Una geografia que no pot ni ha d’obeir més el punt de vista dictat pel mapa, sinó que ha d’obrir-se a la pluralitat de perspectives i relats.

Franco Farinelli. Del mapa al laberinto és un assaig crític sobre l’autor i la seva obra que inclou, a més, una selecció de textos fonamentals i un article inèdit.