Activitat

Dijous 23 Febrer, 20:00

Fiction Artists

Com determinen els mitjans de comunicació els modes de representació i les formes de recepció dels fenòmens socials? Quina classe de clixés generen? A partir dels treballs de Christoph Girardet i Volker Schreiner i dels germans Bruce i Norman Yonemoto, aquesta sessió pretén reflexionar sobre els mecanismes de producció de sentit dels mitjans. La representació de l’artista en el cinema és el tema de Fiction Artists, un vídeo creat a partir d’escenes extretes de moltes pel·lícules, on l’artista apareix com un personatge de ficció. La seva imatge, edificada per gestos i ornaments, hiperritualitzada com si fos un estereotip, dóna cos a l’artista construït pels mitjans, per un mecanisme que funciona com una infinitat de miralls. Made in Hollywood calca aquest procediment i construeix una paràbola sobre la indústria de la imatge i dels mites de la televisió i del cinema a partir de la sintaxi i de les formes narratives d’aquests mateixos mitjans, un pastitx de clixés narratius que enllacen amb ironia capes d’artifici sobre l’artifici. [Projecció en vídeo.]

Fiction Artists, Christoph Girardet i Volker Schreiner, Alemanya, 2004, 45 min; Made in Hollywood, Bruce i Norman Yonemoto, Estats Units, 1990, 57 min.