Activitat

16.00-22.00 h

EXPANDING09. Noves aproximacions al panorama musical

Esdeveniment dedicat a noves estratègies a causa de la desmaterialització del producte cultural.

 

Les xarxes d’intercanvi d’arxius, l’accesibilitat a les comunicacions de banda ampla, l’evolució i popularització dels dispositius personals multimèdia… Aquests i altres factors afecten la relació entre els productes culturals i els consumidors. La desmaterialització o pèrdua de suport físic planteja un nou context en què els agents que hi intervenen (tant autors com consumidors) veuen alterada la seva activitat habitual.