Activitat

Dissabte 19 Octubre, 19:30h

Evolució i cultura

La teoria de l’evolució plantejada per Darwin al segle XIX és segurament una de les teories científiques que ha transformat més la nostra visió del món i de la nostra pròpia espècie. Avui, el darwinisme planteja que l’evolució de l’espècie humana no només té una base biològica, sinó també cultural; no sols això, que potser sigui impossible diferenciar una cosa de l’altra. La nostra tendència a la creativitat, a la moralitat o a treballar de manera col·laborativa són, sens dubte, trets als quals el nostre entorn social i cultural ha sabut donar una forma concreta, però no haurien estat possibles sense una naturalesa que els hagués afavorit i una evolució durant milers d’anys que els hagués fomentat. Els descobriments recents en els camps de la genètica i de la biologia evolutiva confirmen aquesta relació íntima entre biologia i cultura. Què és natural? Què és adquirit? Potser aquestes preguntes estan deixant de tenir sentit i hem de començar a entendre que la naturalesa humana és un compendi de complexitat biologicocultural en transformació permanent.

Aquest cicle de conferències continua el diàleg entre les ciències de la vida i les humanitats que, des de l'any 2011, promouen conjuntament el B-Debate International Center for Scientific Debate Barcelona i el CCCB.

 

Dissabte 19 d’octubre, a les 19.30 h

EL RISC I EL PERILL. QUÈ PODEM APRENDRE DE LES SOCIETATS TRADICIONALS?

Jared Diamond, biòleg, fisiòleg i biogeògraf, autor d’El mundo hasta ayer (Debate, 2013)

Moderador: Joandomènec Ros, catedràtic d’Ecologia a la Universitat de Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Catalans

 

Dilluns 28 d’octubre, a les 19.30 h

NOSALTRES ELS AFRICANS: VUIT COSES PER RECORDAR SOBRE LA DIVERSITAT HUMANA

Guido Barbujani, catedràtic de Genètica i de Genètica de les Poblacions, Departament de Ciències de la Vida i Biotecnologia de la Universitat de Ferrara

Moderadora: Cristina Junyent, directora de la Fundació Ciència en Societat

 

Dilluns 4 novembre, a les 19.30 h

LA SELECCIÓ NATURAL EN HUMANS: PASSAT, PRESENT I FUTUR

Jaume Bertranpetit, catedràtic de Biologia a la Universitat Pompeu Fabra

Moderadora: Montserrat Vendrell, directora general de Biocat

 

Dilluns 11 de novembre, a les 19.30 h

HOMO SAPIENS: UNA ESPÈCIE DESCONEGUDA?

Juan-Luis Arsuaga, director del Centro de Evolución y Comportamiento Humanos dela Universidad Complutense de Madrid-Instituto de Salud Carlos III i codirector de l’equip d’Atapuerca

Moderadora: Núria Sebastián, catedràtica de Psicologia, Departament de Tecnologies de la Comunicació i Informació de la Universitat Pompeu Fabra