Activitat

matí i tarda

Estratègies d'innovació i gestió en el desenvolupament econòmic local

El curs proposa diverses reflexions que, des de l'anàlisi de la situació actual i l'exploració dels futurs possibles, permeti orientar la gestió del desenvolupament econòmic local.

Participants

Director: Francisco Alburquerque, director de Desenvolupament i Gestió Local del Institut Llatinoamericà i del Carib de Planificació Econòmica i Social (ILPES) – CEPAL – ONU, i Oriol Estela, Cap de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic, Diputació de Barcelona

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme

Crèdits

Organitza
Consorci de la Universitat Internacional Menéndez y Pelayo de Barcelona
Patrocini
Diputació de Barcelona