Activitat

Matins, 3.30 h de durada.

El taller del cineasta

Tallers escolars

Els tallers proposen un acostament al cinema a través de dos dels cineastes que millor han filmat el món de la infància: hi descobrirem les matèries i les eines del cinema i ens iniciarem en la pràctica amb la càmera. Es projectaran fragments de pel·lícules i s'experimentarà amb les imatges, el muntatge cinematogràfic, les coses i la llum. Les pràctiques es proposen com un diàleg -una correspondència- amb les obres dels dos cineastes.