Activitat

matí i tarda

El pacte fiscal a Amèrica Llatina: fiscalitat, polítiques públiques i desenvolupament

Direcció: Luis Manuel Alonso González, catedràtic de Dret Financer i Tributari. Universitat de Barcelona