Activitat

Dijous 08 Novembre, 19:00

El món i la seva ombra

Seminari a càrrec de Francisco Bengoechea

Durant la segona meitat del segle XX i en el que va del present, es configura una problemàtica filosòfica especialment atenta a tota operació intel·lectual que dobla el mon real d'un altre d'ideal. Deleuze, Foucault, Lyotard, Rosset són alguns membres il·lustres d'aquest moviment, defensor de la immanència.

 

Aquest curs no es proposa l'estudi d'aquests autors, sinó l'examen, des d'una perspectiva afí a la seva filosofia, d'alguns materials procedents de diversos camps, de la història de la filosofia, de la literatura, i en menor mesura del cinema. L'objectiu es destacar en ells la presència dels esquemes dualistes, o del seu decidit rebuig, utilitzant com a clau la metàfora de l'ombra. Així com l'ombra acompanya a la cosa, un ésser creador es suma a la natura, el relat unitari de la Història Universal a les històries particulars, un subjecte a les idees i afectes singulars, una cobertura ètica a la pràctica política, un sentit a la facticitat d'allò real, allò que és un a la multiplicitat.

Allò real i la seva ombra.
El doble, com a ombra: Stoichita.
Déu i el món: Sant Agustí.

La història contra la comunitat.
El temps suspès i l'esdevenidor en l'obra de Joseph Roth.

Fuga sense fi.
Nostàlgia a Joseph Roth

Ombres blanques.
La crítica de la transcendència: Spinoza, Nietzsche, Deleuze

Un realisme singular.
Maquiavelo, Stendhal, Maupassant.

Il lavoro, de Visconti.
Versió cinematogràfica d'un conte de Maupassant

Materialisme i pessimisme.
Maupassant en la variant de Schopenhauer.

Una filosofia de la immaduresa.
El món sense sobra de Roger Moreno

La filosofia fantàstica.
Borges, Berkeley, i la supressió de la matèria.

Immanència i laberint.
El desert en Borges.
Dèdal i Ícar.
La paradoxa de Lèvi-Strauss.