Activitat

Dimarts 24 Abril, 19:30

El mercat contra l’Estat

"El mercat i el sector privat destrueixen el que és col•lectiu i s’apropien de les esferes pública i social. La qual cosa provoca una competència generalitzada: el mercat contra l’Estat, el sector privat contra el sector públic, l’individu contra la col•lectivitat, l’egoisme contra la solidaritat. Estableix una competència entre el capital i el treball. I com que els capitals circulen en total llibertat, contràriament a les persones, molt menys mòbils, qui surt guanyant és el capital.

Una vegada que els mercats s’obren, en nom del lliure canvi, les grans firmes globals fabriquen, subcontracten i venen arreu del món. Per maximitzar els seus guanys, produeixen allà on la mà d’obra és més barata i venen allà on el nivell de vida és més elevat.

Aquest capitalisme neoliberal constitueix una immensa ruptura econòmica, política i cultural. Sotmet les empreses i els ciutadans a una imposició única: adaptar-se, a fi de plegar-se millor als anònims mandats dels mercats financers. Condemna per endavant –en nom del realisme- tota vel•leïtat de resistència o dissidència. I colpeja amb oprobi tota sorpresa proteccionista, tota cerca d’alternativa, tot intent de regulació democràtica, tota crítica als mercats omnipotents".

Ignacio Ramonet
La catástrofe perfecta
Crisis del siglo y refundación del provenir
Icaria editorial

Més informació:  www.fdacomin.com