Activitat

Diumenge 22 Octubre, 11:30

El cor del Raval

Al barri del Raval, noves veus desitgen fer-se escoltar, volen
compartir les qüestions que les afecten: la nostàlgia pel país
d'origen, la integració a l'escola, els primers amors... Són joves
nascuts al Marroc, les Filipines o l'Equador, que ens expliquen les
experiències que recull el llibre El cor del Raval (2006), una
iniciativa del Casal dels Infants del Raval amb la col·laboració de
diverses entitats del barri (ies Miquel Tarradell, ies Milà i
Fontanals, Estel d'Assis, teb i Franja Erasme Janer).