Activitat

Diumenge 26 Octubre, 19:30

Edmond Baudoin i Carol Vanni

Dimanche vingt sis octobre deux mille huit

Els traços lleugers del pinzell defineixen finament en negre sobre l'espai blanc un gest. Les figures que representen el cos de la dona es succeeixen sense el límit del marc de les vinyetes i la mirada, que queda presa d'aquest suau moviment, s'identifica amb ell i amb la seva manera d'expressar-se. És una dansa sense música o, més ben dit, que segueix la melodia i el ritme que porta incorporada el dibuix com a extrem de la seqüència que uneix el cervell i la mà.

Per la 4a trobada del 9è art (Aix-en-Provence, 2007), Edmond Baudoin ens parla dels temes que han inspirat la seva obra.

Edmond Baudoin - Bibliomedia Suisse