Activitat

matí i tarda

Economia creativa i transformació de la ciutat

Aquest curs es planteja des d'una perspectiva de diàleg interdisciplinari de la gestió cultural i en el marc de la nova Economia Creativa com a estratègia de desenvolupament territorial.

Participants

Direcció: Belén Elisa Díaz, directora del Màster d'Economia Creativa, Gestió Cultural i Desenvolupament, Universidad Rey Juan Carlos. Professora d'Organització d'Empreses, Universidad Carlos III, Madrid. Directora del Projecte Empresa, Humanisme i Gestió Cultural (Plataforma de difusió i trobada científico-cultural), i Jordi Pardo, coordinador científic del Laboratori de Cultura i Turisme de Barcelona Media. Expert de la Unió Europea i la UNESCO per al Programa Cultura, Desenvolupament i Governança. Coordinador del Màster en Economia Creativa, Gestió Cultural i Desenvolupament, Universidad Rey Juan Carlos. /

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Enllaços
Web CUIMPB

Crèdits

Organitza
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch
Altres crèdits:

Patrocina: Universidad Rey Juan Carlos, Madrid