Activitat

Diumenge 16 Gener, 18:00

Documents animats I: a la recerca d'un llenguatge propi

Documents animats

De dibuixos animats de catàstrofes que el cinema no va captar, com la d'Hiroshima o l'enfonsament d'un transatlàntic, a principis del S.XX, a visions polítiques en clau de ‘documental fantàstic' del mestre Svankmajer. Aquests i d'altres autors pioners que han obert noves visions en combinar fragments d'una realitat contemporània o històrica amb una visió personal d'aquesta mateixa realitat.

The Death of Stalinism in Bohemia, Jan Svankmajer, 1990, 15', 35mm
Mining for Muybridge, Tim Cole, 2003. 23', vídeo
Going Equipped, Dave Sproxton i Peter Lord, 1989, 5', 35mm
Pica Don, Renzo Kinoshita, 1978, 10', 35mm
Neighbours, Norman McLaren, 1952, 8', vídeo
Moonbird, John i Faith Hubley, 1959, 10', 16mm
Jeux des Anges, Walerian Borowczyk, 1964, 12', 16mm
Captain Webb, The Art of Swimmimg, Robert Milne, 2003, 6', vídeo
Como alitas de Chincol, Vivienne Barry, 2002, 9', vídeo
The Sinking of the Lusitania, Winsor McCay, 1918, 12', vídeo