Activitat

27 octubre 17:00 h - 20:00 h

28 octubre 11:00 h - 14:00 h / 17:00 h - 18:30 h

Disseny narratiu transmèdia

Taller i debat

Les narratives transmediàtiques són aquelles que desenvolupen el fil narratiu en diferents suports – blogs, televisió, xarxes socials, videojocs, llibres...–, cadascun dels quals suposa una porta d’entrada diferent a la mateixa història. En el marc de la Transmedia Week 2014, acollim aquesta activitat de caràcter pràctic que aborda la narrativa transmèdia aplicada al camp de la ficció.

El taller de disseny narratiu transmèdia, concebut i impartit per Carlos A. Scolari, es basarà en dinàmiques de Design Thinking, seguint un procés que anirà des del plantejament d’objectius fins a la presentació final, passant per fases de brainstorming. El taller vol donar als seus participants les eines bàsiques per desenvolupar el seu propi projecte. A la sessió de clausura, oberta al públic i que comptarà amb la participació de Montecarlo i Laura Borràs, es presentaran els treballs realitzats durant el taller.

Programa

27 d’octubre

Taller, amb Carlos A. Scolari.

17.00 h – 17.15 h // Introducció al disseny narratiu transmèdia.
17.15 h – 18.15 h // Transformacions de l’ecologia mediàtica – Narratives transmèdia i ficció.
18.15 h – 20.00 h // Activitat pràctica.

28 d’octubre

Taller amb Carlos A. Scolari. Presentació i debat amb C. Scolari, Laura Borràs i Montecarlo.

11.00 h – 11.30 h // La bíblia transmèdia: de la idea al pitching.
11.30 h – 14.00 h // Activitat pràctica.
17.00 h – 17.30 h // Presentació dels projectes transmèdia desenvolupats en el taller. SESSIÓ OBERTA.
17.30 h – 18.30 h // Debat final: de l’hipertext al transmèdia. SESSIÓ OBERTA.