Activitat

Dijous 07 Abril, 20:30

Dick Arnall presenta Animate!, 42' vídeo

Documents animats

Dick Arnall és director de Finetake Productions (Londres) i productor d'alguns dels millors i més experimentals curmetratges produïts a Anglaterra durant els últims anys. Des de la seva creació el 1990, Finetake Productions ha produït debatut i presentat curts experimentals per al projecte Animate!, una iniciativa de l'Arts Council britànic i el Channel Four. Animate! Ja té més de 70 títols, entre els quals destaquen peces d'autors com Jonathan Hodgson, Ruth Lingford, Quay Brothers o Tim Webb. Des de l'any 2000, Finetake assumeix la responsabilitat total de la producció dels projectes per a Animate!.


Cowboys ‘that's nothin', Phil Mulloy, 1991, 3'
Jukebox, Run Wrake, 1994, 5'
Save Me, Stuart Hilton,1994, 6'
15th February, Tim Webb, 1995, 6'
Feeling my way, Jonathan Hodgson, 1999, 5'
Salvage, John Parry, 1998, 4'
Love Is All, Oliver Harrison, 2000, 3'
The Old Fools, Ruth Lingford, 2002, 7'
Doubled Up, Samantha Moore, 2004, 6'