Activitat

Dilluns 27 Gener, 19:30

Democràcia, tecnologia i ciutat

Conferència inaugural a càrrec d'Evgeny Morozov

Les tecnologies intel·ligents estan transformant el nostre món, fent les nostres vides, en alguns aspectes, més eficients, més còmodes i divertides. Sovint, però, les conseqüències polítiques i socials d’aquests canvis passen desapercebudes. La perspectiva d’Evgeny Morozov, investigador expert en les implicacions de la tecnologia, és ben diferent. Segons ell, estem delegant en l’enginyeria tècnica la nostra responsabilitat en la gestió d’àrees fonamentals de la vida privada i pública, de la societat i la política, i acceptant acríticament aquestes transformacions i les seves conseqüències.

Quins desafiaments i quines amenaces sorgeixen quan els espais públics es fan “intel·ligents” i passen a integrar sensors, càmeres i diversos mitjans de regulació algorítmica? Les companyies tecnològiques, després d’haver optimitzat  l’esfera pública, s’ofereixen ara amb insistència per millorar les nostres ciutats. Però els termes d’aquesta optimització romanen ambigus i opacs, i les agendes de negoci dels venedors de tecnologia s’imposen sovint, com si fossin una condició inevitable de la digitalització. En plena transició a l’era post-Snowden, el cost de deixar la computació ubiqua en mans de companyies privades s’ha tornat dolorosament clar. Com podrien les ciutats beneficiar-se de les tecnologies digitals sense sucumbir als excessos optimitzadors de l’“smart city”?

Conferència inaugural del cicle "Ciutat oberta", en el qual també participaran Josep Maria Benet i Jornet, Marta Segarra, Manuel Forcano, Bruce Bégout, Rafael Chirbes, Erri de Luca, Richard Sennett i Kamila Shamsie.