Activitat

De las 9:30 a les 19:30 h

CLAUS DEL FEDERALISME FISCAL A ESPANYA. Model d’Estat, finançament autonòmic i redistribució territorial

L'Estat de les Autonomies com a model organitzatiu de l'Estat ha implicat crear l'oportuna estructura de finançament que permeti a cada nivell de govern (Estat, Comunicats Autònomes i Corporacions Locals) fer front a les seves necessitats de despesa amb autonomia financera i de gestió. En l'àmbit acadèmic aquesta estructura es coneix amb el nom de federalisme fiscal. Per tant, una primera qüestió clau del federalisme fiscal és cap a quin model d'Estat es vol anar.

 

El finançament autonòmic, per la seva banda, ha d'assegurar que les CCAA disposin de prou recursos financers, és a dir, tributs i subvencions d'anivellament. Les comunitats on els ciutadans fan un esforç fiscal més gran lògicament han de disposar de més recursos, i al mateix temps, les subvencions d'anivellament han de permetre la suficiència financera de les comunitats amb menys recursos. L'objectiu és combinar suficiència financera i responsabilitat fiscal.

Per altra banda, l'actuació de l'Estat genera també importants fluxos financers entre territoris. On i quant inverteix i gasta l'Estat sens dubte també és rellevant per al desenvolupament econòmic de les comunitats i el benestar dels ciutadans.

Aquests aspectes clau del federalisme els tractaran destacats especialistes nacionals i internacionals amb la finalitat d'oferir una anàlisi rigorosa i plural.


Participants:

Antoni Castells. Conseller d'Economia i Finances, Generalitat de Catalunya
Bernard Dafflon. Université de Fribourg, Suïssa
Núria Bosch. Catedràtica d'Hisenda Pública, UB
Julio López Laborda. Catedràtic d'Hisenda Pública. Universidad de Oviedo
Jesús Ruiz-Huerta. Catedràtic d'Hisenda Pública. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Enric Fossas. Professor de Dret Constitucional. UAB
Juan José López Burniol. Notari
Javier Pérez Royo. Catedràtic de Dret Internacional. Universidad de Sevilla
Pedro Puy Fraga. Professor d'Economia Aplicada. Universidad de Santiago de Compostela
Jacques Mélitz. Heriot-Watt University, Regne Unit
Ramón Barberán. Professor d'Hisenda Pública. UB
Marta Espasa. Professora d'Hisenda Pública. UB
Santiago Lago. Professor d'Hisenda Pública. Universidad de Vigo
Pedro Pascual. Professor d'Economia Aplicada, Universidad Pública de Navarra
Maite Vilalta. Professora d'Hisenda Pública. Universitat de Barcelona

 

Participants

Directora del curs: Núria Bosch. Catedràtica d'Hisenda Pública, Universitat de Barcelona - IEB

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Enllaços
Web CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Crèdits

Organitza
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch
Suport
Catalunya Ràdio
Altres crèdits:

Amb el patrocini de: Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya; Caixa de Catalunya - Obra Social