Activitat

Diumenge 09 Desembre, 18:30

Cinema de museu: Col·lecció Pompidou

El jeroglífic del moviment

A petició d’Xcèntric, els responsables de les col·leccions de cinema dels principals museus d’art internacionals presentaran al llarg d’aquesta temporada una selecció, personal i representativa alhora, de les peces que les componen. Iniciem aquesta sèrie amb un programa de la col·lecció del Centre Georges Pompidou elaborat i presentat per Philippe-Alain Michaud, amb autors imprescindibles com ara Duchamp, Kubelka o Conner.

Danse serpentine, Luca Comerio, 1897, 30 s [35 mm transferit a vídeo]; [Eclosion rapide], anònima, sense so, 1920 aprox., 16 mm, 5 min; Les vers marins (anònima), 1912, 35 mm, 7 min; Anémic cinéma, Marcel Duchamp, 1925, 35 mm, 7 min; Adebar, Peter Kubelka, 1956, 35 mm, 2 min; Breakaway, Bruce Conner, 1966, 16 mm, 5 min; Andy Warhol’s Exploding Plastic Inevitable, Ronald Nameth, 1967, 16 mm, 14 min; Watermotor, Babette Mangolte, 1978, 16 mm, 8 min; Free Radicals, Len Lye, 1979, 16 mm, 4 min; Jewel, Hassan Khan, 2010, 6 min 30 s [35 mm transferit a vídeo].