Activitat

Dissabte 21 Octubre, 17:00

Chris Crawford i Marie-Laure Ryan

Narrativitat i videojocs

Videojocs i jocs de rol són una de les formes populars més esteses de
la narrativa digital, amb els seus milions d'usuaris, els seus
apologistes i els seus detractors. Aquest fenomen, que està canviant la
producció i el consum de ficció, presenta una sèrie de dilemes ètics i
estètics que generen una extensa bibliografia. A K06, dediquem una
sessió especial a analitzar els videojocs com una de les modalitats del
relat digital, tot posant l'accent en els problemes de discontinuïtat
narrativa que plantegen i l'evolució de les seves possibilitats
interactives.