Activitat

Dilluns 23 Novembre, 19:00

Presentació del llibre "La violencia política. Un análisis criminológico", de Vincenzo Ruggiero

El sociòleg Vincenzo Ruggiero examina en aquesta obra les estretes connexions entre la violència institucional i la violència antiinstitucional, fins a arribar a les diferents formes de terrorisme que marquen el nostre temps.

L’acte comptarà amb la presència de l’autor i de Roberto Bergalli, president del Consell Científic Internacional de l’OSPDH.