Activitat

Dissabte 25 Abril, 10:00 - 14:00

BESÒS. Riu metropolià

Itinerari en autobús

Com convertir una barrera marginal en una sutura integradora? El tram final del riu Besòs era un espai marginal i inestable que separava la Barcelona central dels municipis de la riba esquerra. La conversió de la seva llera en un parc fluvial de nou quilòmetres de llargada facilita la integració dels barris populars que en formen el front. Ara és més factible que Barcelona superi l’escala municipal per assolir la metropolitana.