Activitat

19:30h 21:30h

BCNmp7. Músiques en procés. Live!!! Nous formats

Segona sessió.

Crisi del format festival: proliferació i miratges. És sostenible? Emergència de nous formats: cicles, temporades i produccions especials. Programadors i programacions. Nous circuits: la música en galeries, fundacions, centres culturals. La idea quantitativa de públic com a mesura de l'èxit. Crítica del públic: fragmentació, diletantisme i altres processos.

 


19.30h Col·loqui amb Enric Les Palau, Luis Lles Yebra, Patrick Duval, Oriol Pérez Treviño i Agustí Fernández
21.30h Concert de Jean-Marc Montera, Pablo Schvarzman i Ingar Zach

Crèdits

Organitza
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Col·labora
Imprevist