Activitat

Lliurament del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2006

Premi europeu de l'espai públic urbà 2006

Acte de l'entrga del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà és un certamen biennal que, amb l’objectiu de subratllar la importància de l’espai públic com a catalitzador de la vida urbana, pretén reconèixer i fomentar la inversió de les administracions públiques en la seva creació, conservació i millora, entenent el seu estat com un clar indicador de la salut cívica i col·lectiva de les nostres ciutats.

 

Davant el reduccionisme i la simplicitat programàtica d’algunes grans actuacions urbanes realitzades a Europa en els darrers anys, així com els riscos d’homogeneïtzació i d’empobriment de la fisonomia urbana, reivindicar l’espai públic, la diversitat de funcions que pot acollir o el seu caràcter polièdric, intens, ric i plural és una manera idònia d’estimular tots aquells projectes urbans que s’orienten a reinventar i a enfortir el paper estructural que aquest espai ha tingut des de sempre a les ciutats europees.