Activitat

Divendres 20 Octubre, 19:30

Alexandr Kúshner

Té futur la poesia?

El premi Nacional Rus de Poesia 2005 es qüestiona el futur del gènere
en una sessió que analitza el paper que ha tingut la poesia a la
cultura russa, la seva relació amb la llengua i les possibles causes de
la seva crisi. Reflexions que acompanya amb la lectura dels seus
poemes, mescla de l'observació de la quotidianitat i el pensament
filosòfic, i també amb un record especial a Joseph Brodsky, qui el va
considerar un dels millors poetes lírics russos.