Activitat

Aleš Debeljak

La guerra freda: espiant a través del Mur

El mig segle de guerra freda va afectar el paisatge mental d'Europa. El Mur de Berlín no solament va ser el gran símbol de la divisió, sinó un instrument en una batalla d'idees maniqueistes que la literatura dels dos móns intentava superar.

 

Els escriptors de l'Est, sotmesos a la censura del totalitarisme, van utilitzar els recursos de la ironia i la metàfora. Els autors occidentals van qüestionar els estereotips sobre l'Est totalitari en el món capitalista recorrent en alguns casos a gèneres habitualment considerats menors. L'escriptor eslovè Aleš Debeljak exposa les «fissures» que la literatura va provocar en un dels períodes més ideologitzats de la història moderna.