Activitat

matí i tarda

Acompanyament al final de la vida

La jornada analitzarà l’ajuda que rep el malalt que mor en els diferents àmbits assistencials i com es pot millorar.

Parteix del fet evident que sovint es fa massa per retardar la mort i massa poc i tard per mitigar-ne el sofriment. És comú, a més, que es confonguin alguns conceptes clau a l’hora d’actuar o de limitar l’actuació, fins i tot entre molts professionals. És urgent que s’aprengui a respectar la negativa del malalt a rebre tractament, la limitació del tractament ja fútil, o la sedació, i que totes aquestes formes de bona pràctica se separin més nítidament del que ara la societat entén com a eutanàsia. Cal conèixer-ne les noves normatives i els nous posicionaments ètics del nostre entorn.

La joranada té per objectiu debatre en profunditat els canvis que s’estan produint en la societat en la manera d’afrontar la mort, així com proporcionar coneixements, eines de comunicació i criteris d’actuació davant el final de la vida.

S’adreça fonamentalment (però no només) a l’entorn on es té cura dels malalts terminals.

Participants

Direcció:
Marc Antoni Broggi, membre de la Reial Acadèmia de Medicina.

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Espai CCCB
Mirador
Enllaços
web CUIMPB-Ernest Lluch

Crèdits

Organitza
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch
Altres crèdits:

Patrocini: Fundació Víctor Grífols i Lucas