Activitat

Dijous 23, 19:30h. Divendres 24, 19:35h.

3 Days in a Letter’s World [Estrena]

Tagnoe, Alemanya, 2005, 11’, SD.

Tagnoe posa l’atenció a revelar la bellesa que rau en el moviment de les lletres pintades pels grafiters. Del dibuix tradicional animat es passa a animacions de grafits sobre les parets, i s’arriba a una animació oberta i lliure de lletres que funcionen com a objectes. Animant el moviment a partir de fotos fixes i desconstruint el seu principi i final, la forma de les lletres revela ella mateixa la construcció fílmica. Tots els grafiters de la pel·lícula camuflen les seves identitats sota les seves inicials en 3D, en al·lusió al món que ells creen.