Activitat

De 9 a 14h

Museus i Alzheimer

Jornada sobre models d'avaluació

Durant aquesta jornada es presentarà un mapa dels museus i centres de tota Espanya que compten amb un programa cultural adreçat a malalts d’Alzheimer. Però, sobretot, es posarà èmfasi en com podem avaluar els efectes d’aquests programes en les persones que sofreixen la malaltia. S'ha convidat a especialistes que avaluen les seves experiències en altres àmbits per tal que ens presentin els seus mètodes i objectius per extrapolar-los als programes culturals adreçats a persones afectades per demències.

Comptarem amb la participació de diferents personalitats: Rosa Coscolla, Directora d'Innovació i Metodologia de la Fundació Pere Tarrés;  Guillermo Fernandez,consultor de projectes museístics; Victoria Falcó, projectes al Regne Unit, Universitat de Manchester y Cambridge; Ana Isabel Guerrero, Neuropsicòloga a la Universitat de Barcelona; Juan García Sandoval, conservador del Museu de la CARM; Manuel Hernández Belver, Universitat Complutense de Madrid i Universitat de Salamanca, El Proyecto A.R.S: Arte y Salud; Josep Vila Miravent,  Responsable de l'àrea de gestió de coneixement; Duna Ulsamer, treballadora social i responsable l'àrea personal i familia. Alzheimer Cataluña. Dementia Care Mapping (DCM) Bradford D.G; Mónica de Castro, músic-terapeuta, Efectes de la musicoterapia en la qualitat de vida en els malalts de demència Caterina Strati, mediadora artística i cultural, col·labora amb la Fundació Antoni Tàpies, Projecte ActivaMent i al AFAB, Art Diari.