Activitat

Dimarts 30 Setembre, 19:00

Supercomputació i Cardiologia

A càrrec de Mariano Vázquez, Francesc Carreras i Fernando Cucchietti

Els ordinadors són una poderosa eina per estudiar la naturalesa, entendre com funciona i predir què passarà sota unes circumstàncies determinades. Ens permeten crear una «naturalesa computacional», que, perquè sigui com més propera possible a la real, necessita models matemàtics i físics el més sofisticats i complets possibles. D’això, en diem «simular». Suposant que aconseguim obtenir aquests models superant innombrables dificultats, trobem un segon escull: com més complexos (i complets) són, més potència de càlcul necessiten els nostres ordinadors. De tan potent que ha de ser un ordinador, es transforma en un superordinador. Marenostrum és el nom del superordinador del Barcelona Supercomputing Center, que fem servir per simular processos físics tan dispars com el vent en una ciutat, la combustió en un forn, la navegació d’un veler... o un cor que batega. En aquesta tertúlia, un cardiòleg i dos científics computacionals experts en simulació i visualització discutiran sobre la importància i l’impacte potencial d’aquestes eines en la medicina del futur.