Activitat

De les 9:00 a les 17:00 h

El règim de l’audiovisual en l’era digital

La regulació del mitjans audiovisuals és un dels centres d’interès de més relleu en l’espai europeu. El seu procés de construcció política està vinculat a una nova concepció dels mitjans audiovisuals que transcendeixi l’àmbit de les regulacions estatals. L’experiència en aquest sentit aporta dades i arguments que legitimen l’interès del pel seu estudi entre els diversos actors polítics i socials. En l’àmbit dels estudis universitaris, és el cas dels ensenyament en dret i ciències de la informació i de l’audiovisual.

 

Aquest interès es centra en la regulació de l'activitat, els continguts que s'emeten a l'espai audiovisual i la seva incidència sobre els valors, drets fonamentals i altres bens jurídics protegits de la persones. Com ara, els drets de la personalitat, el pluralisme, la protecció de les dades, la salvaguarda dels sectors socials més sensibles, la publicitat i la lliure concurrència en un mercat que tendeix a liberalitzar-se de temps ençà, etc. Així mateix. aquest interès es centra també en les funcions atribuïdes a les noves autoritats reguladores de l'audiovisual i les seves relacions amb els governs.

En el marc de la Unió Europea els estudis sobre la regulació i el poder dels mitjans audiovisuals en una era que ja és digital, s'integren en el context sempre present de les relacions entre democràcia i ciutadania. La regulació de l'audiovisual i la seva relació amb el principi democràtic duu a la reflexió interdisciplinar sobre la justificació, les modalitats i els instruments d'intervenció del poder públics, així como també sobre l'abast dels criteris de regulació que adopten els diversos ordenaments jurídics.

El debat sobre l'audiovisual ocupa en l'actualitat i de forma preferent, als professionals dels mitjans de comunicació, als juristes, els sociòlegs i filòsofs, així com també a les entitats interessades en la defensa dels drets del públics consumidor de mitjans de comunicació audiovisuals. En aquest context, l'objecte del curs s'adreça a aquests professionals i als estudiants universitaris que cursen estudis, especialment, en el diversos nivells de les llicenciatures de periodisme, audiovisual, dret i humanitats en general.


Participants:

Michel Boyon. President del Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de França.
Joaquim Tornos Mas. Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.
Elisenda Malaret. Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona. Diputada al Congrés.
Joan Barata i Mir. Doctor en Dret. Universitat de Barcelona. Cap del Gabinet del President del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Ignacio Villaverde Menéndez. Professor Titular de Dret Constitucional de la Universitat d'Oviedo. Ex-lletrat del Tribunal Constitucional.
Esther Mitjans Perelló. Directora de la Agència Catalana de Protecció de Dades.
Francisco Caamaño. Secretari d'Estat de Relacions amb les Corts (en funcions). Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de València.
Carmen Chinchilla Marín. Catedràtica de Dret Administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa. Advocada Sòcia de Garrigues Abogados.
Josep Mª Carbonell i Abelló
. President del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Francisco Bastida Freijedo. Catedràtic de Dret Constitucional. Universitat d'Oviedo. Membre del Consell Consultiu del Principat d'Astúries.
Marc Carrillo. Catedràtic de Dret Constitucional. Universitat Pompeu Fabra. Conseller del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.
Rafael Ribó. Síndic de Greuges de Catalunya.

Director del curs: Marc Carrillo. Catedràtic de Dret Constitucional. Universitat Pompeu Fabra. Conseller del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.

 

Participants

Director del curs: Marc Carrillo. Catedràtic de Dret Constitucional. Universitat Pompeu Fabra. Conseller del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya.

 

Temes
El present continu, L'espectre electromagnètic, Ciència Oberta, Partícula Psi, Art Ara, Factor Eco, Cultura Emergent, Ciberesfera, Nou Activisme
Enllaços
Web CUIMPB-Centre Ernest Lluch

Crèdits

Organitza
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre Ernest Lluch
Suport
Catalunya Ràdio
Altres crèdits:

Amb el patrocini de: Consell de l'Audiovisual de Catalunya