Activitat

De les 9:30 a las 19:00 h

Medi ambient, energia i seguretat a Àsia

En el present curs es pretén analitzar de quina manera el mediambient i els imperatius energètics a Àsia incideixen en la seguretat internacional, descobrir les respostes que s'assagen per fer front a aquests reptes i avaluar les implicacions que aquests fenòmens tenen en la configuració de l'ordre global.  

 

Les grans transformacions generades per la Revolució Industrial encara condicionen l'escena internacional d'avui en dia. D'una banda, la degradació del mediambient ha passat a ocupar un lloc important en l'agenda política i mediàtica, per l'amenaça que suposa a la seguretat humana. De l'altra, transcorreguts més de dos segles d'industrialització, l'economia global continua depenent de combustibles fòssils cada cop més escassos, i convertits doncs en argument cabdal de la seguretat nacional.

Malgrat ser un producte d'orígen europeu, l'abast d'aquests reptes s'ha vist sense dubte redimensionat per l'emergència de les potències asiàtiques. No és casual que la ‘presa de consciència' sobre els riscos mediambientals arribi en un moment històric en que països com la Xina i l'Índia s'han incorporat a l'economia de mercat i a la societat consum. I és que les actuals fractures ambientals es podrien agreujar amb l'adhesió d'àmplies capes de la població mundial al sistema econòmic que les ha generat. Similarment, els requeriments energètics d'aquests països està revolucionant la geopolítica, activant -sota noves formes i amb nous actors- la competència internacional per accedir a les fonts de suministre.

En el present curs es pretén analitzar de quina manera el mediambient i els imperatius energètics a Àsia incideixen en la seguretat internacional, descobrir les respostes que s'assagen per fer front a aquests reptes i avaluar les implicacions que aquests fenòmens tenen en la configuració de l'ordre global.

 

Participants:

Fred Halliday. Professor de Relacions Internacionals, London School of Economics, Institut Barcelona de Relacions Internacionals.

Xuanli Liao. Professora de Relacions Internacionals i Seguretat Energètica, Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law & Policy, Universitat de Dundee, Escòcia.

Seán Golden Director de l'Institut d'Estudis Internacionals i Interculturals (IEII) i del Programa Àsia, Universitat Autònoma de Barcelona, Fundació CIDOB.

Mariano Marzo. Catedràtic de Recursos Energètics, Universitat de Barcelona.

Elvira Sánchez, Professora de Relacions Internacionals, Universitat Oberta de Catalunya, Institut Barcelona de Relacions Internacionals (IBEI), Casa Àsia.

Louis Lemkow. Director de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Universitat Autònoma de Barcelona.

Bernice Lee, Responsable del Programa Energía, Medi Ambient i Seguridad Royal Institute of International Affairs - Chatham House, Londres.

M. Teresa Clotet. Membre del Grup d'Investigació en Geografia Econòmica, Universitat Autònoma de Barcelona.

Nora Sáinz. Professora de Relacions Internacionals, Universitat Autònoma de Barcelona.

Luis Martínez Montes. Conseller de la representació permanent d'Espanya davant de la OSCE, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Álex González. Coordinador del Programa Àsia, Fundació CIDOB.