• La Bíblia per a agnòstics
  • La política de les passions. Història dels desitjos en el món modern
  • El gran teatre del món. L’eclosió del teatre modern a Europa
  • Signes de vida. Nova visita a la filosofia de Nietzsche
  • Les grans civilitzacions d'Europa. El segle XIX, 1: L'època romàntica
  • Futurs possibles Utopies i distopies per al segle XXI

Signes de vida. Nova visita a la filosofia de Nietzsche

Aquest curs, a càrrec de Francisco Bengoechea,  proposa una nova visita al vitalisme de Nietzsche, guiada per la hipòtesi que en els nostres dies el fi dominant no és la felicitat sinó la satisfacció d’una ambició il·limitada.

Tal com va passar en la cultura grecoromana, avui dia bona part de la filosofia és una meditació sobre l’art de viure. Temes com l’ambició, l’amor, l’amistat, l’oci o l’actitud davant la mort reclamen l’atenció d’un pensament que persegueix proporcionar les claus de la felicitat en la vida quotidiana. També Nietzsche situa la manera de viure al centre del seu pensament, però no per mostrar el camí cap a la felicitat, entesa com un estat d’harmonia i equilibri emocional, sinó per encomiar l’ambició, la lluita, l’esforç, la creativitat. Les propietats que simbòlicament encarnen el guerrer i l’artista. 

05.10.17
Més enllà del plaer i la moral

19.10.17
La tragèdia grega com a metàfora del món

26.10.17
A l'ombra de Schopenhauer: subordinació del pensar al voler

02.11.17
Elogi de l'ambició i l'esforç. La concepció èpica de la vida

09.11.17
Amor, amistat i rivalitat. La trobada amb Lou Andreas-Salomé

16.11.17
Nihilisme a Occident. Pagans, jueus, cristians, moderns

23.11.17
Signes de vida al subsòl. Nietzsche, lector de Dostoievski

30.11.17
L'art com a model de vida. Deleuze, intèrpret de Nietzsche

14.12.17
Crítica dels valors morals, també dels amorals socialment dominants

21.12.17
Filosofia per a guanyadors? El mèrit sota sospita