• La Bíblia per a agnòstics
  • La política de les passions. Història dels desitjos en el món modern
  • El gran teatre del món. L’eclosió del teatre modern a Europa
  • Signes de vida. Nova visita a la filosofia de Nietzsche
  • Les grans civilitzacions d'Europa. El segle XIX, 1: L'època romàntica
  • Futurs possibles Utopies i distopies per al segle XXI

La política de les passions. Història dels desitjos en el món modern

Seminari a càrrec de Javier Moscoso

Quin és el paper que han jugat les emocions i les passions humanes en la configuració del nostre món contemporani? En quina mesura les passions han intervingut en la presa de decisions o en les accions individuals o col·lectives? I, al contrari, en quina mesura els canvis sociopolítics afecten les economies emocionals? Aquest seminari pretén aclarir algunes d’aquestes preguntes a partir de plantejaments teòrics de la història i la filosofia de les emocions, tal com s’han desenvolupat durant els últims anys.

16.10.17
La por com a causa i com a efecte de la política

17.10.17
La indignació, la ira i el terror. Formes de justificació històrica de la violència

23.10.17
L’amor com a dispositiu polític

24.10.17
La nostàlgia com a patologia i com a deure patriòtic