Documentació corporativa

Aquest apartat recull tota la informació referent a la programació anual, les memòries de les activitats passades, els pressupostos, les xifres de visitants, els estatuts del consorci del CCCB, els plànols dels espais disponibles per llogar i el manual d’ús de la imatge corporativa.

Imatge corporativa

Us podeu descarregar el logotip del CCCB i el manual d’ús.

Logotip ai / eps / gif / jpg / pdf / tif Logotip (ZIP)
Manual d'ús Manual d'ús (PDF)