Willie Bester

Willie Bester
Nascut a Montagu, Western Cape, 1956. Viu i treballa a Cape Town.
Malgrat que és en gran mesura autodidacte, Willie Bester va passar un temps en el Community Arts Project (CAP) a Cape Town. Aquí va ser on començà la carrera d'artista i també on va adquirir consciència política. Bester treballa sobre superfícies rígides, com les planxes de conglomerat, sobre les quals enganxa collages complexos de materials recollits a Cape Town: llaunes aixafades de refrescos, malles metàl·liques, fotografies, pintura, llaunes d'esprai d'aerosol i trossos de metall troben lloc en les seves obres. Aquest collage inclou els materials i objectes que Bester col·lecciona, que són els que expressen millor la seva visió sobre la història de Sud-àfrica. El comentari sociopolític de Bester tracta sovint de les actituds racials que no han variat durant el període del postapartheid a Sud-àfrica.

Moleleki Frank Ledimo
10 years 100 artists. Art in a democratic South Africa. Editat per Sophie Perryer. Bell-Roberts. Cape Town, 2004