Tomás Sanchez-Criado

Investigador post-doctoral del Departament de Psicologia Social (UAB).
Col·laborador i investigador en projectes pel disseny col·laboratiu de productes pensats des de
la diversitat funcional i de promoció de l’accessibilitat.