Sushan Qu

Llicenciada en Ciències Polítiques per la UPF, mediadora intercultural i comunitària a l’Ajuntament de Badalona.

Ha participat en